Andrey Kovatchev - EPP
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)

Комисията по външна политика гласува доклада за препоръките на Европейския парламент към Общото събрание на ООН на постоянния докладчик – Андрей Ковачев

На последното заседание на Комисията по външна политика през април, с голямо мнозинство бе гласуван докладът на Андрей Ковачев с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН. Финалното одобрение се очаква по време на майската пленарна сесия в Страсбург.

През декември 2015 г., Андрей Ковачев бе избран за постоянен докладчик на Европейския парламент по доклада, представян всяка година до Съвета при изготвяне на препоръките с приоритетите на ЕС пред Общото събрание на ООН.

Евродепутатът заяви пред Комисията по външна политика, чеподновеният доклад дава възможност всяка година да се чува гласът на Европейския парламент пред Общото събрание на ООН във времена, в които Европа се намира в нова ситуация, характеризирана от нови рискове за сигурността  – финансова криза, климатични промени, конвенционални войни, замразени конфликти, провалени държави,  нарастваща заплаха от хибридни войни, терористични атаки и невиждана от десетилетия миграционна вълна. Всичко това води до все по-голямо размиване на границите между вътрешна и външна сигурност и създава една комплексна среда, в която стана ясно че никоя държава не може да се справи сама с тези проблеми и има необходимост Европа да поеме по-голяма отговорност за справянето с тях, като тази отговорност се комбинира с глобални решения и глобална дипломация.“

Докладът е фокусиран върху осем приоритета и според Ковачев, отправните точки, на които ООН трябва да обърне особено внимание са: световният мир и сигурност, борбата с тероризма, разоръжаването, миграционната криза и проблемите, свързани с нея, човешките права, демокрацията и върховенството на закона, устойчивото развитие и измененията в климата, както и реформата в Съвета за сигурност на ООН. По-конкретно са засегнати начините за решаване на конфликтите в Близкия изток и Северна Африка, Сирия, Либия, Йемен, Западна Сахара и се призовава за зачитането на международно установените граници и териториалната цялост на източноевропейските държави и държавите от Южен Кавказ, вкл. Грузия, Молдова и Украйна.

Държавите-членки на Общото събрание са призовани да обединят усилията си за прекратяване на наемането и трафика на бойци за терористични организации, борба с пропагандата през социални медии, по-строг контрол срещу трафика на хора чрез навременен и ефективен обмен на специална информация. Докладът поставя приоритет върху прилагане на решенията взети по време на Конференцията за измененията в климата в Париж,  да работят за постигане на целите за устойчиво развитие и Програмата за устойчиво развитие 2030.

Изказва се нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН, на базата на широк консенсус за да отговаря по-точно на съвременните реалности и за да се осигури ефективната му работа срещу заплахите за международния мир и сигурност; Докладът изтъква дългосрочната цел, ЕС да има място в Съвета за сигурност на ООН, подкрепя започналия процес на повече прозрачност в системата на ООН и конкретно при избора на следващия Генерален секретар с изслушванията пред Общото събрание и призовава за подкрепа на жена на този пост при равни други квалификации. 

Делегацията на Европейският парламент, която ще обсъди приоритетите на ЕП, изложени в годишния доклад пред Общото събрание на ООН е планирана за първата седмица на ноември 2016 г.