Mariya Gabriel
Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и кандидат за еврокомисар Мария Габриел по време на Конференцията „Пчели и биоразнообразие: нови възможности за сътрудничество“, проведена на 28 юни в рамките на шестото издание на Европейската седмица на пчелите в Европейския парламент

Конференцията „Пчели и биоразнообразие: нови възможности за сътрудничество“, проведена на 28 юни в рамките на шестото издание на Европейската седмица на пчелите в Европейския парламент, събра на едно място представители на европейските институции, пчелари от държавите-членки, земеделски производители, специалисти по опазване здравето на животните, неправителствени организации, учени и представители на индустриите, свързани с пчелите и биоразнообразието.

Основната цел на форума бе да формулира препоръки за такова сътрудничество между заинтересованите страни, което да отразява интересите на всички в рамките на общата кауза за опазването на пчелите.

При откриването на конференцията, българският евродепутат и кандидат за еврокомисар Мария Габриел, която организира специализираната седмица за трета поредна година, отбеляза необходимостта именно от засилване на сътрудничеството и споделяне на отговорността за по-добра грижа за пчелите и пчеларския сектор.

„Тазгодишното издание на Европейската седмица на пчелите се провежда под мото, в центъра на което е сътрудничеството. То е от ключово значение за отговор на предизвикателствата пред сектора, едно от които е особено важно – липсата на надеждни данни за причинителите на смъртността на пчелите. Това и другите предизвикателства представляват сериозен риск за биоразнообразието от една страна, а от друга страна могат да доведат до големи загуби за всички земеделски сектори. Ето защо е нужно да намерим колективни отговори, в коалиция с всички заинтересовани страни. По пътя напред трябва да ни води разбирането, че пчеларският и останалите земеделски сектори са взаимозависими и като такива е нужно да работят в синхрон с подкрепата на всички ни“, заяви Мария Габриел.

Тя подчерта и необходимостта от по-голяма подкрепа на научно-изследователската дейност, подпомагаща целия процес по опазването на пчелите и развитието на сектора. Друга важна мярка е географското сътрудничество за споделяне на опит и добри практики, което би допринесло за общи действия със съседните на Европа региони. Стъпка в тази посока беше направена с поставянето на началото на диалог между пчеларите от държавите-членки и тези от страни от Южното Средиземноморие.

„Наш дълг е да разгледаме различните позиции, за да създадем взаимно изгодно сътрудничество. В този процес е важно да дадем нужната подкрепа на пчеларския сектор, защото работата на пчелите е тиха и незабележима, а опрашването всъщност е от изключително значение за планетата ни. По-доброто разбиране на отделните позиции ще ни позволи обединение около общи решения“, наблегна още Мария Габриел.

Подобно послание отправи във видео обръщение и комисарят по земеделие Фил Хоган. Според него пчелите са сред най-малките, но в същото време най-важни същества на планетата, имащи ключова роля за продоволствената сигурност, биоразнообразието и живота на планетата.