Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

„Социалните предприятия не трябва да носят „вина“, ако правят много пари. Ние обаче трябва да гарантираме, че по-голямата част от тези приходи ще бъдат реинвестирани в дейността на предприятието, така че то да може да постигне своята основна цел и да въздейства трайно и благоприятно на общественото и икономическо развитие“.

Това заяви Емил Радев по време на обсъждането на измененията към доклада за статута на социалните предприятия в комисията по правни въпроси на Европейския парламент, по който той е докладчик в сянка за групата на ЕНП.

 

Социалните предприятия представляват един изцяло нов бизнес модел, допринасящ съществено за създаването на повече заетост в Европа, като през последните години те набират все повече популярност, въпреки пречките пред тяхното съществуване. По думите на Радев, предизвикателствата, пред които този тип предприятия са изправени, не са никак малко, но същевременно ползите от тях са осезаеми.

 

В правната комисия на парламента се наложи идеята за система за сертифициране, при която социалните предприятия да кандидатстват за сертификат за признаване на статута на социалното предприятие – т. нар. „европейски социален знак“.  Получаването на този сертификат ще бъде основано на изпълнението на набор от минимални критерии, на базата на които всяка отделна компания ще бъде припозната като социално предприятие. Идеята е „европейският социален знак“ да бъде признат във всички държави-членки, сподели още Радев. Заедно с въпросите за необходимите критерии обаче, на дневен ред стои и въпросът за наличието на механизми за защита и санкции за неправомерно използване на този знак.

 

“Ако искаме тази система да работи, то трябва да се гарантира, че всички посочени в знака разпоредби се спазват стриктно, а самият знак – че е признат във всички държави-членки и не води до поставянето на едни предприятия в по-благоприятно положение от други“, коментира още Радев.

 

Предстои докладът да бъде гласуван през м. Май в правната комисия, а по-късно и в пленарна зала.