Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Европейската солидарност в действие е най-силният имунен отговор на проблемите, пред които ни изправи пандемията!


Паралелно с прогресивното разпространение на Covid-19 в Европа сее зараза и вирусът на евроскептицизма. За Европейския съюз се заговори като за пациент на вентилационно дишане в интензивно отделение. Критици под карантина побързаха да сложат тежки диагнози на най-демократичния икономически и политически проект в световната история.

Подклажданите страхове повдигат много въпроси в момент, когато солидарността е най-силният имунен отговор на проблемите, пред които е изправен целият свят. Докато затварянето на граници хвърля сянка върху ефикасността на Шенгенското пространство, а рестриктивните мерки и икономическият срив рушат надеждите на много хора, въпросът „Къде е Европа сега?” отекна по един или друг начин във всяка от държавите-членки.

Въпреки че следяхме какво се случва в епицентъра на заразата – китайския град Ухан, светът се оказа неподготвен за подобна пандемия. В безпрецедентна ситуация предприемането на безпрецедентни мерки не беше незабавно и стана повод за нова доза напоителни критики, независимо че здравното обслужване е национална компетентност, т.е. държавите-членки сами финансират, управляват и организират своите здравни системи.

На този фон обаче ЕС твърдо опроверга спекулациите, че е застинал под натиска на бюрократични процедури и лидерски спорове, и доказа, че има достатъчно съпротивителни сили за адекватна реакция при криза, че е тук и помага.

На очакванията да действа бързо, гъвкаво и пряко, за да допълни усилията на национално ниво за обезпечаване с необходимите предпазни средства и медицинско оборудване, Европейската комисия отговори със стартирането на четири съвместни обществени поръчки – за ръкавици и защитно облекло, за респираторни и очни предпазни средства, за вентилатори, за лабораторна екипировка.

Подготвя се и допълнителна пета съвместна поръчка, която е за терапия. С грижа за общественото здраве ЕС подаде ръка за партньорство при доставките и към страните от Западните Балкани.

Комисията работи върху модел на пряка подкрепа на здравеопазването в държавите-членки. За финансиране на дейностите на 2 април бяха мобилизирани 3 млрд. евро от бюджета на ЕС, от които 2,7 млрд. евро ще бъдат насочени чрез инструмента за спешна помощ, а 300 млн. евро – чрез капацитета на медицинско оборудване на rescEU. Ще бъдат възможни допълнителни вноски от държавите-членки, както и от фондации, от отделни физически и юридически лица. Комисията ще закупува оборудване пряко от името на държавите-членки и ще насочи помощта, където е необходимо.

Първият съвместен план за действие за научни изследвания и иновации „ERAvsCorona” е в процес на създаване. 140 научно-изследователски екипа получават финансова подкрепа от ЕС за намиране на ваксина и по-задълбочено изследване на Covid-19, за подобряване на диагностиката и лечението.

ЕС създаде „зелени ленти”, за да гарантира трансграничните доставки. Процедурите се оптимизираха, така че да няма пречки за преминаването на товари през границите, а времето за изчакване на товарен превоз на пунктовете да не надхвърля 15 минути. Все още има затруднения и закъснения при конкретни гранични пунктове, но постигнатият напредък е факт.

Механизмът за гражданска защита на ЕС оказа помощ на 350 000 европейци, останали блокирани по целия свят, да се завърнат у дома. Изготвени бяха практически насоки за мобилността на хора с професии от ключово значение в условията на пандемия – работещи в сектора на здравеопазването, пожарникари и полицаи, транспортни работници, както и лица, ангажирани в хранителния сектор, осигуряващи грижа за деца, за възрастни хора или пък комунални услуги.

Решителни действия ЕС предприе и в отговор на икономическата криза, пред която ни изправи пандемията. Пакет от социално-икономически мерки беше гласуван от Европейския парламент още в края на март.

Той включва инвестиционна инициатива за справяне с коронавируса, която мобилизира наличните парични резерви в европейските структурни и инвестиционни фондове за осигуряване на ликвидност на малкия бизнес и за сектора на здравеопазването. По този начин 37 млрд. евро ще бъдат насочени към засегнатите региони. България ще използва около 800 милиона евро по тази схема. Друга важна мярка даде право на държавите-членки да поискат помощ от фонда „Солидарност“, който е създаден за природни бедствия, но сега ще бъде приложен в защита на общественото здраве.

На практика ЕС се изправя срещу последствията от коронавируса с всяко налично евро от европейските структурни и инвестиционни фондове. Иначе казано, при максимална гъвкавост се действа без ограничение за трансфери между фондове или между региони, без изисквания за съфинансиране.

Активно се работи по създаването на предложената от ЕК SURE схема, която да смекчи рисковете от безработица, като помогне на предприятията да запазят своя персонал и неговите доходи. SURE ще предостави финансова помощ до 100 млрд. евро в заеми от ЕС.

Смятам, че именно в настоящата ситуация би била изключително полезна и директивата, която гласувахме през отминалия мандат и която увеличава възможностите за дружествата, изпитващи финансови затруднения, да се преструктурират на ранен етап.

В условията на криза новият европейски закон може да изиграе ролята на спасителен пояс за малките и средни предприятия, тъй като прави процедурите по-ефективни и дава на предприемачите втори шанс да започнат нов бизнес след обявяването на фалит.

Европейската комисия, Парламентът и Съветът продължават да търсят ефективни решения. Следващата седмица отново ще се гласува дистанционно за важни мерки, които да гарантират допълнителна гъвкавост за справяне с кризата. В същото време Европейският парламент в Брюксел отваря вратите на една от най-емблематичните си сгради за хора без дом, а местната кухня ще осигурява топла храна на около 1000 души дневно – знак на съпричастност към най-уязвимите.

На 30 март бе пусната уеб страница за борба с дезинформацията, свързана с коронавируса. Да се разбиват митовете и да се бранят фактите става все по-необходимо, докато онлайн платформите съобщават за милиони неверни или подвеждащи публикации. Към днешна дата повече от 110 дезинформационни статии за коронавируса бяха показани и опровергани на www.EUvsDisinfo.eu. Решителните действия в тази посока трябва да продължат, защото авторите на недостоверно съдържание генерират напрежение и паника в обществото.

Убеден съм, че и със законодателните инициативи, които целят създаването на адекватна правна рамка за развитието на изкуствения интелект и дигиталната среда, ще дадем нов тласък на усилията за бързо преодоляване на кризата.

Сега, когато достъпът до интернет позволи на много хора да продължат да работят от дома си, адаптацията ни към технологичния прогрес придобива още по-голямо значение и допълнително потвърждава, че Европа е не просто континент, не просто проект на споделени ценности и приоритети, а и процес – работен процес.

Пандемията Covid-19 ясно показа, че дебатът за реформиране на ЕС трябва да продължи. Кризи като тази не познават граници, не признават гранични пунктове, а глобалните последици изискват и глобален отговор. По-силен отговор на европейско ниво означава повече Европа. С други думи, за да могат европейските институции да действат по-ефективно и експедитивно, ЕС трябва да разработи механизми за подпомагане в сферите и на здравеопазването, и на образованието, и на отбраната, които не са в листата от европейски компетенции.

Без съмнение, няма място за компромиси, когато става въпрос за общественото здраве. Същото важи и за образованието! А европейска армия или формирование за бързо реагиране в горещи конфликтни точки ще подобри реакцията на ЕС при кризи и ще засили външнополитическата му роля на международната сцена – фактор за повече сигурност и стабилност.

В ситуация, която застрашава живота и здравето и подлага на огромно изпитание моралните ценности, да си помагаме и да се справяме заедно умножава многократно способността ни за противодействие. В момента сме свидетели как медицински работници се изпращат от една държава в друга, за да отговорят на спешната нужда в резултат от недостиг на кадри и изчерпан капацитет на здравните системи. Това е ясен знак, че трябва да продължим да работим за постигането на общоевропейски единни стандарти във всяка сфера.

Казват, че кризата е и възможност, така че ЕС има реален шанс да превърне борбата срещу невидимия враг във видими и резултатни политики в защита на здравето и благополучието на европейските граждани. Сигурен съм, че ще се справим! Ще се справим заедно – с европейска солидарност в действие!

Важно е обаче след съответните анализи да извлечем поуките и да дадем бърз ход на реформите, които точно като ваксина ще ни осигурят имунитет срещу нови подобни заплахи.