Emil Radev conference - Horizon Europe - education, innovation, research
Необходимо е да работим за общоевропейска правна рамка в областта на роботиката, за повече защита на етичните стандарти и адекватно установяване на отговорността при инциденти, свързани с използването на изкуствен интелект.
Така българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев коментира правните предизвикателства, които отправя развитието на новите технологии.

Той взе участие в организираната от Областния информационен център във Варна конференция на тема: „Хоризонт Европа – образование, иновации, научни изследвания“, провела се на 6 март 2020 г.

Emil Radev conference - Horizon Europe - education, innovation, researchEmil Radev conference - Horizon Europe - education, innovation, researchВъв форума, посветен на новата рамкова програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г., се включиха еврокомисарят Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на УС на Фонда на фондовете Мартин Дановски, зам.-министърът на образованието Карина Ангелиева, варненските депутати от ПГ на ГЕРБ Таня Петрова и Емилия Милкова, представители на централната и местната власт, на академичната общност, на бизнеса, неправителствени организации, студенти. Участниците бяха приветствани от кмета на морската столица Иван Портних, управителя на ОИЦ д-р Виктория Николова и проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет, който бе домакин на събитието.

„Също както индустриалната, и дигиталната революция изисква обществото да се адаптира към промените. Цифровите технологии навлизат във всички аспекти на живота ни, а ефектът от автоматизацията се мултиплицира бързо. С прогреса неминуемо идват и нови рискове, а вече съществуващите значително се увеличават. Аз обаче искрено вярвам, че не бива да гледаме на тези предизвикателства като на призраци в гардероба”, коментира Емил Радев.

Според него ЕС трябва да работи активно за адаптирането на правните норми, приложими за щети, произтичащи от използването на нови цифрови технологии като изкуствения интелект.

Emil Radev conference - Horizon Europe - education, innovation, research„В случаите с висока степен на риск, каквито има например в здравеопазването, полицейската дейност или транспорта, системите с изкуствен интелект трябва да са максимално прозрачни, проследими и с гарантиран човешки надзор. Органите следва да могат да изпитват и сертифицират използваните от алгоритмите данни по същия начин, както проверяват козметични продукти, автомобили или играчки”, категоричен бе българският евродепутат.

Той напомни, че с инициираните от ЕК през миналия месец документи Европа потвърждава целта си да остане начело на тази технологична революция, да гарантира конкурентоспособността и условията за безопасното й развитие.

„Европейският съюз има амбицията да се превърне в глобален център за данни”, изтъкна Радев. По думите му обаче не бива да се допуска липса на обективност по отношение на базата данни за обучението на изкуствения интелект. „Само така може да се гарантира, че високорисковите системи работят, спазвайки основните права, и не се допуска дискриминация”, мотивира се евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

Той оцени високо приноса на българския еврокомисар Мария Габриел за развитието на новите технологии в ЕС, като отбеляза, че през 2019 г. Европейската комисия поръча изследване във връзка с режима за отговорност в тази сфера.

„В доклада се посочва, че не е необходимо да има изцяло нови решения, а се предлагат изменения в деликтното право, що се отнася до риска, който носят със себе си различните приложения. Предвижда се разширяване на модела, който действа за автомобилите. Предлага се например въвеждането на задължителна застраховка за високорискови приложения, използвани от изкуствения интелект”, отчете Емил Радев.

Той призова участниците на форума да се включат в обществената консултация, която тече до 19 май тази година по т.нар. Бяла книга за изкуствения интелект.

Радев обърна специално внимание и на приложението на изкуствения интелект за военни цели – област, в която световните сили вече сериозно се конкурират. Той припомни, че със своя резолюция Европарламентът настоя за международни преговори за забрана на смъртоносните автономни оръжия.

„Дори Ватиканът вече работи в сътрудничество с Microsoft и IBM по предложение за етични правила, според които изкуственият интелект трябва да поставя хората на първо място, да се фокусира върху околната среда на човечеството. Целта е да има „алгоритмично-етична” основа, изградена върху прозрачност, отговорност, надеждност, сигурност и поверителност”, допълни Радев и подчерта в заключение, че „днес е изключително важно да се намери отговор докъде да се простира човешкият контрол и как да се създават системи, в които да имаме доверие”.

Като възпитаник на Икономическия университет евродепутатът поздрави ректора, преподавателите и студентите по повод 100-годишния юбилей, който висшето учебно заведение отбелязва тази година.