Andrey Novakov
Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП

Пилотният проект за премахване на двойните стандарти при продуктите в Европейския съюз, по който работят българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП ще има практически резултати през 2019 година.

Европейският парламент одобри 1,3 милиона евро за тези цели по искане на евродепутатите Емил Радев и Андрей Новаков

Вече има и европейска програма, която се бори с двойните стандарти, каза Новаков. 

Andrey NovakovПо този начин за първи път имаме конкретно измерима мярка, която се бори срещу двойните стандарти. Потребителските организации ще могат да кандидатстват за финансиране по нея, така че да доказваме – с тестове, на практика двойни стандарти, тогава когато съществуват. Със събраната по този начин информация ще може да се възползваме от възможността да предложим европейско законодателство, което да забранява такава практика. Мисля, че сме на прав път с тази конкретна и измерима крачка, каквато е отпускането на 1,3 милиона евро за борба с двойните стандарти. 

Бюджетът, който е заложен за проекта е от 1 януари тази година, така че Европейската комисия започва да го изпълнява в следващите месеци. 

Топката е в нейното поле – на комисията. Очакваме те да изготвят изискванията, по които организациите ще трябва да кандидатстват за финансиране, сроковете и всичко останало. Това, което трябваше да бъде свършено от страна на Европейския парламент, на нас евродепутатите, които го предложихме е свършено. 

Основната цел е, чрез провеждането на мащабни изследвания на територията на всички държави членки, да се разкрие наличието на подвеждащи и нелоялни търговски практики, както и съществуването на разлики в качеството, състава и съдържанието на хранителни и нехранителни продукти на пазара. 

Какви са очакванията като резултати, както и мащаба, описва Андрей Новаков: 

Това е проблем не само за България, но и за много други страни в Източна Европа. Считам, че това ще бъде само началото на тази програма и предполагам, че ако държавите, организации на потребителите в тях се възползват ще имаме и повод да поискаме увеличаване на бюджета и на обхвата на програмата. За съжаление са все повече продуктите, които са обект на двойните стандарти – не само храни и напитки, но и текстилни изделия,  вкл. и някои уреди имаме съмнения, горива. Проблемът е много по-голям от просто пазара на храни и напитки. Тук трябва да кажа, че един от сериозните проблеми е свързан с опасения, че има двойни стандарти и при бебешките храни, което считам за абсолютно недопустимо. 

Програмата, с която ще се премахнат поетапно двойните стандарти в ЕС ще бъде управлявана от Брюксел. Проекти ще се подават директно там, но ще има посредници в държавите членки. ЕК ще управлява програмата, която ще е в услуга на всички български граждани и на организациите на потребителите, които се борят с двойните стандарти, и имат нужда от финансиране – за оборудване и за тестове на практика в пазарни условия.


Чуйте повече в аудиото: