Andrey Kovatchev
Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП- Почит към жертвите на комунизма

На днешния ден преди 72 години в България чрез преврат срещу законното правителство на земеделеца Константин Муравиев в България се установява комунистическа диктатура, която за дълго отклонява страната ни от европейския път на свободно и демократично развитие. Тази черна дата предопределя трагичната съдба на българския народ в продължение на няколко десетилетия, през които на страната ни е отнет държавният суверенитет в полза на една чужда държава и властта се упражнява от марионетни правителства, подчинени на волята на Кремъл. Налагането на тоталитарния режим е съпроводено с чудовищно насилие и се случва в условията на чужда окупация и против волята на българския народ. За да бъде смачкан още в зародиш всеки опит за съпротива, чрез пряко дирижирани от Москва терор и масови убийства без съд и присъда безпощадно е избит политическият, стопанският, военният и духовният елит на българската нация.

Последиците от тези престъпни злодеяния продължаваме да виждаме и днес, защото за последните 27 години от началото на демократичните промени те не бяха нито осмислени, нито категорично осъдени. А връзката между тях и позицията на България на най-бедна страна в ЕС е пряка. Спомените за тази национална катастрофа бяха заличени или изтикани в тъмните коридори на приспаната ни памет, а истината бе безпардонно прикрита чрез груби исторически манипулации и политическа пропаганда, които позволиха на национални предатели и престъпници да се представят за герои и спасители. Как по друг начин бихме могли да си обясним, че населени места продължават да носят имената на комунистически партийни лидери?

Незнанието за собствената ни история е абсолютно пагубно и обрича българския народ на разединение и безпътица в отсъствието на общ национален идеал. За достойното и справедливо бъдеще на нашата Родина е от първостепенна важност да се обърнем честно и открито към тъмните страници от новата ни история, да осветим фактите и да предаваме паметта за събитията на новите български поколения без идеологическа украса. Младите българи трябва да познават неманипулираната история на нашето Отечество! Българското Министерство на образованието и науката и учителското съсловие трябва да се нагърбят с отговорната задача това да се случи.

Поклон пред жертвите на комунистическия терор!