Asim Ademov
Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Форматът на Програмата за училища посланици на Европейския парламент е променен за новата  учебна година. Тя е изключително успешна и спомага за обогатяване знанията на учениците и учителите за Европейския съюз. Това показват резултатите от нея.

Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Асдемов, който е член на Комисията по култура и образование.

 За 4 години в България статут на представители са придобили 100 училища. Програмата преминава сега на тригодишен цикъл, уточни евродепутатът. Целта е да се осигури по-голяма устойчивост на резултатите, да се разрасне обхватът, за да има трайно задълбочаване на придобитите знания. Най-новите акценти в нея са два:

Приемственост и дигитализация. Ще се въведе тригодишен цикъл за провеждане на Програмата. През първата година участниците ще се запознаят с нея и ще се фокусират върху дейности с местно измерение. Втората година учениците ще организират дейности на национално равнище. Третата  ще се счита, че участниците са вече експерти  в прилагането на Програмата и те ще станат ментори на новоприсъединили се училища, и ще съдействат за организирането на съвместни дейности.

 Другата новост са онлайн помагалата, обясни още Асим Адемов. Те ще се публикуват в европейския сайт на Програмата, ще се планират семинари за обмен на опит, добри практики сред учителите от всички нива. Ще се раздават плакети и сертификати. Ще се изгради и мрежа за завършилите младши посланици. Те ще имат възможност да участват  в общоевропейска мрежа на учениците, участвали в Програмата. 

 Тази година тя ще се реализира с акцент дигитализация, поясни евродепутатът:

Когато е възможно, срещите ще се провеждат онлайн. Проектите ще бъдат публикувани в специални онлайн платформи и оценяването им ще бъде на база качената информация в интернет.

Важно е да се спомене, че част от миналата Програма премина под знака на пандемията. Всички училища посланици показаха, че могат да бъдат гъвкави и бързо да се адаптират към извънредните обстоятелства, подчерта Адемов.


Чуйте в аудио файла цялото интервю с българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: