Mariya Gabriel and Emil Radev
Евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП, Мария Габриел и Емил Радев - България в Шенген

Промените в Шенгенския кодекс, с които се въвеждат задължителни проверки  по външните граници на ЕС, бяха във фокуса на пленарен дебат на  Европейския парламент с  комисаря по сигурността Джулиан Кинг.

В дебата участваха евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел,  зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея, и Емил Радев, зам.-член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Те призоваха за предоставяне на пълен достъп на България до базата данни на Шенгенската информационна система (ШИС) като държава-членка по външните граници на ЕС.

Мария Габриел отбеляза като основен приоритет сигурността на европейските граждани.

„Разкриването, предотвратяването на пътувания с цел подкрепа на терористични актове и борбата с явлението „чуждестранни бойци“ изисква предприемане на конкретни действия. Гарантирането на сигурността на ЕС обаче няма как да бъде ефективно, ако предвидените мерки изключват държавите-членки, които са извън Шенгенското пространство, но са външни граници на ЕС. За да може България да  продължи успешното опазване на външните граници на Съюза, страната има  нужда от пълния набор от инструменти. Ето защо е нужно на България да бъде предоставен пълен достъп до базата данни на Шенгенската информационна система“, наблегна Мария Габриел. 

Тя отбеляза още, че липсата на обмен на информация е пречка за укрепването на сигурността на външните ни граници. Според нея гарантирането на сигурността в Европа зависи от гарантирането на сигурността в България и страната очаква положителен знак от ЕС в тази посока.

От своя страна Емил Радев също коментира, че контролът по външните граници на Европейския съюз винаги е бил и ще продължава да бъде една от най-важните гаранции за сигурността в рамките на Съюза и за защита на правото на свободно движение на европейските граждани. Определяйки границата с Турция като една от най-трудните европейски външни граници, евродепутатът заяви, че България многократно успешно се е справяла с противодействие на тероризма, когато е разполагала с необходимата информация.

„Опитът на България доказва обаче, че за да бъде успешна новата политика на систематични проверки, съответните бази данни трябва да бъдат редовно запълвани с информация от различните служби и всички държави-членки трябва да имат пълен достъп до тези системи, най-вече ШИС. С други думи – за да бъде успешно засилено сътрудничеството и обменът на информация между европейските служби за сигурност, всички държави по външните граници на ЕС трябва да се присъединят към Шенген.“, категоричен бе Емил Радев.

Съобразно договорените промени, които Европейският парламент гласува днес, се предвижда въвеждането на задължителни проверки при влизане и излизане от ЕС на граждани на трети страни, както и системни проверки на лицата, ползващи се с право на свободно движение в ЕС. Регламентът също ще изисква държавите членки на ЕС да проверяват, дали въпросните лица не представляват заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност.