Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Българският евродепутат Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) призова Европейската комисия да създаде Европейска година на предприемачеството

Инициативата е под формата на писмена декларация, с която се настоява за определяне на тематична Европейска година на предприемачеството и е подкрепена от заместник-председателя на Европейския парламент и бивш еврокомисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни. Сред подписалите декларацията са още и българските евродепутати от ЕНП/ГЕРБ Мария Габриел и Ева Паунова. Според Емил Радев подобна стъпка би била от ключово значение за насърчаването на мерките, заложени в плана за действие „Предприемачество 2020“ сред групи, чийто предприемачески потенциал все още не е напълно разгърнат, като млади хора, безработни, хора с увреждания и възрастни хора.

 

Едно от основните предизвикателства пред Европейския съюз, в следствие на икономическата и финансова криза, остава високото ниво на безработица, особено сред уязвимите групи хора. Според Емил Радев кризата засегна не само заетостта, но и увереността, мотивацията и избора, предимно на младите, да останат в Европа и ги накара да потърсят своята реализация извън стария континент. „Вярвам, че едно от най-устойчивите средства за повишаване на заетостта в Европа е именно развитието и насърчаването на предприемаческия дух и умения и то не само сред младите. В краткосрочен план това би създало нови работни места, а в дългосрочен – структурни промени в пазара на труда, както и по-голяма гъвкавост и добавена стойност за икономиката на Съюза“, коментира Радев идеята на инициативата.

 

Според редица статистики в Европа има много хора с добри идеи, които обаче никога не предприемат първата стъпка за създаването на собствен бизнес заради страх от провал, неувереност или административни и/или финансови пречки. Ако Европейската комисия обяви Европейска година на предприемачеството това ще допринесе за популяризиране на предприемачеството като кариерен избор за европейските граждани, ще подпомогне създаването на нови предприятия и работни места, ще стимулира иновациите в бизнеса, образованието и социалните услуги. Едно такова действие би изпратило много силен политически сигнал към гражданите за това, че и европейските институции, и правителствата на държавите-членки поемат ангажимент темата за предприемачеството да бъде взета предвид при разработването на бъдещи политики, като дори е възможно ЕК да предложи ново законодателство или да осигури допълнително финансиране за местни, национални и трансгранични проекти през Европейската година на предприемачеството.

 

„Вярвам, че Европейската година на предприемачеството ще допринесе за допълнително развитие на бизнес средата и повишаване на инвестициите в България, особено предвид предстоящото през втората половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на ЕС“, отбеляза още евродепутатът.

Предишна статияБългарските администрации могат да се възползват от 131 млн. евро от ЕС за модернизиране на електронните обществени услуги за гражданите и бизнеса
Следваща статияМария Габриел: Финансирането на доверителните фондове на ЕС трябва да е обвързано с постигането на по-добри резултати от третите страни