Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Европейската комисия представи пакет от законодателни предложения за засилване правните норми на ЕС в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Пакетът предвижда таван от 10 000 евро при плащанията в брой в целия ЕС и създаване на нов европейски орган за борба с мръсните пари до 2024 г.

Emil Radev

„Когато става въпрос за наказателно преследване, е предизвикателство да се демонстрира връзката между паричните средства и престъпната дейност. Като инструмент за прехвърляне на преносител, паричните средства не дават подробности нито за произхода на постъпленията, нито за бенефициента на размяната. В резултат на това в националната оценка на риска за 2019 г. се счита, че плащанията в брой на вътрешния пазар са много значими, изложени на рискове за пране на пари, като същевременно отбелязват, че различните подходи за плащане в брой, предприети от държавите-членки, увеличават уязвимостта на вътрешния пазар“.

Това казва българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – Емил Радев и допълва:

„Планът за действие за борбата с прането на пари от 7 май 2020 г. посочва, че въвеждането на тавани на големи парични средства при плащанията биха могли да допринесат за по-засилени правила срещу прането на пари. По настоящем 18 държави-членки са въвели или въвеждат ограничения при плащането в брой вариращи от 500 евро в Гърция до 15 000 евро в Хърватия, при средна стойност за ЕС от около 4700 евро. 

Ситуацията непрекъснато се развива и някои държави-членки планират да намалят тези лимити. Дания, например, планира да намали лимита до 20 000 датски крони или това е около 2700 евро. Италия ще намали лимита до 1000 евро от 2022 г. В страни като Франция, Италия и Испания се прилагат по-високи прагове за непребиваващи, между 10-15 000 евро. Докато в Унгария и Полша ограниченията важат само за бизнес трансакции. Някои страни като Словения са задали различни прагове за трансакциите между бизнес и потребители и бизнес и бизнес. По отношение на държавите, които не са определили никакви ограничения за плащане в брой – Ирландия и Швеция – позволяват на търговците да отказват плащания в брой, докато Малта планира да въведе ограничение за парите в брой в размер до 10 000 евро.“

Според Емил Радев: „Няколко варианта могат да бъдат използвани за справяне с негативните въздействия от липсата на последователен подход при злоупотребата на пари в брой. Съвкупност от засилено прилагане на правилата за борба с прането на пари по отношение на търговските стоки. Определяне на общоевропейски лимит за плащане в брой в размер от 10 000 евро, като държавите-членки остават свободни за поддържане на по-ниски лимити на национално ниво.“

Тепърва предстои обсъждането на законодателния пакет от Европейския парламент и Съвета на ЕС.


ℹ Чуйте в аудиото какво още каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – Емил Радев ⬇

ИЗТОЧНИКБНР - Евранет Плюс
Предишна статияЕвродепутатите от групата на ГЕРБ-СДС в ЕНП, категорично осъждат реставрирането на практики и политически похвати от времето на репресивния комунистически режим!
Следваща статияЕвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов: Програма “Еразъм +” ще разполага с над 26 млрд. евро до 2027г.