Vladimir Urutchev
Владимир Уручев ГЕРБ/ЕНП по време на регионалния дискусионен форум на Европейския парламент, провел се в Смолян - „Целенасочена подкрепа за планинските региони – възможности и проблеми“

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев взе участие в регионален дискусионен форум на Европейския парламент, които се проведе в Смолян.
Темата на събитието бе „Целенасочена подкрепа за планинските региони – възможности и проблеми“

Участие взеха още евродепутатът Момчил Неков, Димитър Събев – журналист и експерт по устойчиво регионално развитие, и Стоилко Апостолов, който е управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“.

Форумът бе открит от Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на ЕП в България, и кметът на община Смолян Николай Мелемов.

Основните обсъждани теми бяха свързани с увеличаване на възможностите за устойчив поминък в планинските региони, приоритетни отрасли или диверсификация на стопанските дейности, стимулиране на предприемачеството в планинските региони и външни инвестиции, предизвикателства пред планинския и алтернативния туризъм, ползите от въвеждането на термин за качество „планински продукт“, успешни практики за противодействие на демографските проблеми и обезлюдяването.

„Развитието на планинските региони има нужда от целенасочена подкрепа, не само под формата на държавни политики, но и на конкретни проекти“, отбеляза Владимир Уручев.

Според него по този начин ще се увеличат възможностите и ще се улесни свързаността между планинските региони и по-големите – местни и европейски, пазари.

„Всички наблюдаваме процесите, които се случват в не само в Смолянския край, но и въобще там, където има планински региони. В тези места се наблюдава напускане на младите хора и обезлюдяване, но това не е само в България, а в цяла Европа. Генералният проблем, които трябва да се реши за всички планински и отдалечени райони, това е свързаността. Когато говорим за тези региони, не трябва да се говори само за земеделие, защото тук парцелите са малки, почвите не са толкова плодородни, реализация на продукция на местно ниво е много малка и трябва да търсят други пазари. Затова не е редно да говорим, че земеделието ще спаси региона“, посочи Уручев.

Според него начинът да се реши този проблем е чрез комплексност и свързаност.

„Можем да върнем хората в обезлюдените региони само, ако им осигурим поне на един час разстояние онези възможности, които могат да имат на други места – култура, кино и други развлечения, които привличат вниманието на младите хора“, категоричен е евродепутатът.

Уручев каза, че европейските политики за регионално развитие са добре систематизирани с наличието на Закон за регионално развитие, наредби, стратегия.

„Дори има областни стратегии за регионално развитие, тоест всичките елементи ги имаме, но зад тях не стоят необходимите финанси, за да се реализират. Финансите идват по друга линия, като е важно е да се привлече частен капитал. И тук държавата в нейната си роля трябва да създаде условия в тези изоставени региони, за да се развива съответният бизнес в необходимите мащаби“, допълни евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

Според него обаче, за да се случи всичко това е нужно предприемачество.

„Ние изпитваме колосална нужда от повече предприемачи във всички сектори от нашия живот. Има толкова малки ниши, които никой не вижда, а големият бизнес няма да запълни това малко пространство. За мен най-важното е да се развие образованието в областта на предприемачеството. Обучение в училищата и конкретни проекти в тези райони, които държавата да реализира. Не е проблем на стратегии и на виждания какво трябва да се направи, проблем е на движения отдолу на хората и липсата на предприемачества“, смята Владимир Уручев.

Форумът продължи около два часа, а присъстващите зададоха актуални и важни въпроси на евродепутатите.

Предишна статияЕмил Радев ГЕРБ/ЕНП: ЕС засилва сътрудничеството в борбата срещу тежката престъпност, изпирането на пари и финансирането на тероризма
Следваща статияЕвродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел: В ЕНП чертаем пътя за една по-амбициозна Европа