Mariya Gabriel, Emil Radev
Мария Габриел и Емил Радев евродепутати ГЕРБ/ЕНП
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент изслуша кандидата за еврокомисар по сигурността сър Джулиан Кинг. Новосъздаденият пост отразява усилията на ЕС да намери ефективни решения на предизвикателстватa, свързани с миграцията и сигурността. Съгласно процедурата, номинираният за нов британски еврокомисар следва да бъде одобрен от ресорната комисия парламентарна комисия.

 

В изслушването взеха участие българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел, зам-председател на Групата на ЕНП и ръководител на българската делегация в ЕНП, и Емил Радев.

 

„Гарантирането на сигурността по външните граници на България означава сигурност за Европа“, заяви Мария Габриел.

Тя наблегна на това, че България подава информация към Шенгенската информационна система (ШИС), но въпреки че е изпълнила всички технически критерии и пази външни граници на Съюза, все още не е член на Шенген. Според нея именно двупосочният обмен на информация е ключов фактор за ефективен контрол на външните граници на ЕС и борба с тероризма и организираната престъпност.

В този контекст зам.-председателят на Групата на ЕНП настоя да бъде предоставен пълен достъп на България до данните в ШИС и попита номинирания за еврокомисар по сигурността как възнамерява да подпомогне усилията на българската страна да засили приноса си към опазването на сигурността на ЕС.

 

Джулиан Кинг заяви в отговор, че оценява усилията, които полага България за защита на външните граници на ЕС. Той изтъкна, че предоставянето на пълен достъп на българската страна до базата данни на Шенгенската информационна система е въпрос от съществено значение за гарантиране на сигурността на Съюза.

 

Като зам.-председател на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения,  Мария Габриел постави на дневен ред и необходимостта от активизиране на инструментите за сътрудничество с трети страни от Средиземноморския регион. Тя наблегна, че от стабилността на тези съседни страни до голяма степен зависи сигурността на Европа.

 

Емил Радев от своя страна зададе въпрос, свързан с радикализацията на мигрантите. Той отбеляза, че в контекста на мигрантската вълна от последните няколко години, много мигранти пресичат европейските граници нерегламентирано, което прави тяхното проверяване от службите за сигурност по-трудно, дори невъзможно. Поради тази причина Емил Радев настоя кандидата за комисар да предприеме мерки, за да бъде предотвратен риска от радикализация и извършването на терористични атаки от мигрантите, пристигащи в Европа, особено тези които не могат да се ползват с международна закрила.

 

В отговор Джулиан Кинг заяви, че причините за радикализация са различни, вкл. изолирането и прояви на несправедливост спрямо мигрантите. Затова той обърна внимание на мерките за превенция на радикализацията, като напр. борба срещу езика на омразата и пропагандата, както и работа с ученици в училище. Кандидатът за комисар призова също за всеобхватна превенция чрез програми за интеграция на мигрантите, като даде за пример Европейския план за интеграция на мигрантите.