Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Използването на системата e-CODEX ще доведе до по-бързо и по-достъпно трансгранично съдопроизводство. Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в качеството си на докладчик на ЕП по предложението за регламент относно компютъризираната система за комуникация в трансграничните граждански и наказателни производства.

Темата беше дискутирана на съвместно заседание на Комисията по правни въпроси и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент.

 

Emil Radev

Според Емил Радев електронният обмен на информация в трансграничните съдебни спорове по граждански и наказателни дела ще улесни съществено съдебните органи, гражданите и предприятията и ще подобри съдебното сътрудничество между държавите-членки.

„Затова трябва да разширяваме приложното поле на системата e-CODEX и да не допускаме прекомерни ограничения пред включването на нови актове в обхвата й”, коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП.

На 2 декември миналата година Европейската комисия предложи цялостен пакет за дигитализация на правосъдието. Важна част от него е предложението за регламент на ЕП и Съвета относно компютъризирана система за комуникация в трансгранични граждански и наказателни производства или регламента за т.нар. система e-CODEX. В момента системата се управлява от консорциум от държави-членки и други организации, финансиран с безвъзмездни средства от ЕС. Предвижда се от юли 2023 г. тя да се ръководи от eu-LISA – Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

„За нас е важно системата да започне да се управлява от eu-LISA възможно най-бързо, така че максимално да се улесни съдебното трансгранично сътрудничество по граждански и наказателни дела. За ефективната работа на системата и нейното правилно прилагане е необходимо въвеждането на ясни определения за разрешена точка за достъп до e-CODEX, за субектите, управляващи тези точки, както и за кореспондентите“, заяви още Радев.

Той обърна специално внимание на гарантирането на процесуалните права на страните и спазването на всички правила за защита на данните при трансграничния обмен на информация.

„По отношение на обмена на документи по специфични процедури системата e-CODEX предоставя стандартизирани цифрови формуляри, но те не са свързани с предаваното съдържание, а просто позволяват обмен на информация между националните системи”, обясни Емил Радев.

ℹ Предстои проектодокладът на ЕП по регламента да бъде представен на 1 юли 2020 г. от двамата докладчици по досието – Емил Радев (от страна на Правна комисия) и Нуно Мело (от страна на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи).

Предишна статияМанфред Вебер: Ние в ЕНП, като най-голямата група в ЕП и най-силното политическо семейство, искаме да имаме надежден партньор, какъвто е партия ГЕРБ, в България!
Следваща статияАсим Адемов ГЕРБ/ЕНП: Над 2 млрд. евро за култура и творчество чрез новата програма на ЕС „Творческа Европа“