Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев е сред вносителите на резолюция на Европейския парламент, която призовава за специална защита за децата и младежите, бягащи от войната в Украйна.

По данни на Европейската комисия почти половината от бежанците от Украйна са деца в училищна възраст. Сред приоритетите на ЕК е да се предотврати опасността те да станат евентуални жертви на трафик, отвличане или злоупотреби. Необходимостта от особени грижи се отчита и за децата с увреждания, както и за децата, изложени на риск от липса на гражданство, тъй като нямат актове за раждане или украински документи.

С резолюцията, която предстои да се гласува утре, евродепутатите настояват държавите-членки да предоставят на всички деца, пристигащи в ЕС от Украйна, достъп до психологическа подкрепа, здравни услуги и образование. За целта се предвижда осигуряването на необходимата помощ да се осъществява в сътрудничество със съответните украински власти.

Акцентира се и върху възможността да се гарантира, че децата бежанци от Украйна ще продължат образованието си, включително чрез наличното оборудване и цифрови умения.

В резолюцията се призовава още чрез кохезионните фондове Комисията да подкрепи местните общини и гражданските организации на първа линия, които приемат, настаняват и помагат на децата и младежите, потърсили спасение от войната извън границите на Украйна. Евродепутатите подчертават и значението на съществуващите правни инструменти като Европейската стратегия за правата на детето, Европейската гаранция за детето, Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, които вече осигуряват закрила на децата.