Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

Средствата, с които е обезпечена програма „Правосъдие“, ще допринесат за укрепване на върховенството на закона в държавите-членки на ЕС.


Това коментира при дебатите в пленарната зала на Европейския парламент българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев – докладчик по досието от страна на ЕНП.

ЕП прие на второ четене програмите „Граждани, равенство, права и ценности“ и „Правосъдие“, които заедно съставляват фонд „Правосъдие, права и ценности“ на ЕС с общ бюджет от 1,86 млрд. евро за периода 2021 – 2027 г.

Emil Radev„Изграждайки общото пространство на правосъдие, ЕС постигна много, но живеем във времена, в които не липсват сериозни глобални предизвикателства и които безусловно изискват всички държави-членки да полагат повече усилия в името на върховенството на закона, независимата съдебна власт, взаимното признаване и доверие“, заяви Емил Радев пред еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс.

„Важно е да имаме добре функциониращо европейско пространство на правосъдие с максимално улеснен достъп до съдебната система при трансгранични правни ситуации и с активно съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела“, отбеляза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП.

Емил Радев акцентира и върху ролята на програма „Правосъдие” за обучението на магистратите и насърчаването на обща правна и съдебна култура. В изказването си той изтъкна още, че със своята подкрепа за този важен инструмент в защита на правата и ценностите на ЕС Европейският парламент ще даде възможност програмата да започне да се прилага в най-кратки срокове.

Емил Радев обърна специално внимание и на развитието на електронното правосъдие – ангажимент, деклариран в рамките на заседанието и от Европейската комисия в лицето на комисар Дидие Рейндерс.

Всички участници в дебатите се обединиха около позицията, че активното използване на електронни средства дава възможност за по-ефикасни съдебни производства и за по-широк достъп на гражданите и бизнеса до правосъдие.