Andrey Kovatchev, Mariya Gabriel, Andrey Novakov
На 1-ви ноември Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Мария Габриел имат, удоволствието да Ви поканят на среща-дискусия в гр. Делчево

 


Делчево, Македония – Среща – дискусия с български евродепутати


Скъпи македонски българи,

българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев, Андрей Новаков и Мария Габриел имат удоволствието да Ви поканят на среща-дискусия в гр. Делчево във вторник, 01 ноември 2016 г.

Ще Ви очакваме в 19.30 ч. в ресторант „Антика“ в Делчево.

Ще се радваме да обсъдим актуални теми от България и Европа, както и всякакви други въпроси, които Ви интересуват.

 

Повече информация за нашата работа в Европейския парламент:

Андрей Ковачев е член на Председателството на Европейския парламент, комисията по външните работи и комисията по околна среда, обществено здраве и безпопасност на храните и подкомисията по права на човека на Европейския парламент. Той е постоянен докладчик в Европейския парламент по препоръките на ЕП към Общото събрание на ООН. Приоритети в работата му са интеграцията на Западните Балкани в ЕС, трансатлантическите отношения, българските исторически общности зад граница както и новата диаспора, подобряване на достъпа до качествено здравеопазване в Европа и др.

Андрей Ковачев има местни офиси в София, Пловдив, Кюстендил, Търговище и Плевен.


• Мария Габриел е ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП и заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент. Тя е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по външни работи и Комисията по правата на жените и равенството между половете.

В България тя има информационни центрове в София, Русе, Благоевград, Бургас и Сливен.


• Андрей Новаков е член на комисията по регионално развитие, комисията по бюджетите и комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.Приоритети в неговата работа в Европейския парламент са основно 4 теми: Еврофондове и намаляване на бюрокрацията при работа с евросредства; Mладежка мобилност (Еразъм+, Еразъм за предприемачи) и заетост (Младежка гаранция); Бюджет на Европейския съюз и бюджетен контрол; план „Юнкер“ (ЕФСИ).

Работи активно в Благоевград, Кърджали, Габрово и Пазарджик.


Целта на срещата е дискусия по всички теми, свързани с България, Европа и света, които ви вълнуват.

За допълнителна информация: andrey.kovatchev-office@ep.europa.eu

Ресторант „Антика“ - Делчево, Македония