Mariya Gabriel, Andrey Kovatchev, Andrey Novakov, Emil Radev, Vladimir Urutchev
Членовете на Европейския парламент Мария Габриел, Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Емил Радев и Владимир Уручев имат удоволствието да Ви поканят на дискусия

СРЕЩА С БЪЛГАРСКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


Скъпи приятели от българското общество в Страсбург и Елзас,

Членовете на Европейския парламент Мария Габриел, Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Емил Радев и Владимир Уручев имат удоволствието да Ви поканят на дискусия

Вторник, 25-ти октомври
19.00-20.30 ч.
76 allée de la Robertsau, Strasbourg
(в сградата на Европейската парламентарна асоциация)

Ще се радваме да обсъдим актуални теми относно България и Европа, България в Европейския съюз, законодателния процес на ЕС, ролята на Европейския парламент, Шенгенското пространство, възможности за провеждане на стаж в институциите на ЕС, както и всякакви други въпроси, които Ви интересуват.

Моля регистрирайте се, използвайки линка ТУК

 


Мария Габриел (ГЕРБ/ЕНП) е ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП и заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент. Тя е член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Комисията по външни работи и Комисията по правата на жените и равенството между половете. В България тя има информационни центрове в София, Русе, Благоевград, Бургас и Сливен.


Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) е член на Групата на ЕНП в Европейския парламент и е част от Комисията по външни работи и член на Подкомисията по правата на човека и заместник член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. В България Андрей Ковачев има информационни центрове в София, Плевен, Кюстендил, Търговище и Пловдив.


Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) е член на Групата на ЕНП в Европейския парламент и е част от Комисията по Регионално развитие, Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол. В България Андрей Новаков има информационни офиси в Благоевград, Габрово и Кърджали.


Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) е член на Групата на ЕНП в Европейския парламент и е част от Комисията по правни въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. В България Емил Радев има информационни центрове във Варна, Силистра и Добрич.


Владимир Уручев (ГЕРБ/ЕНП) е член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ИТРЕ) и заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (АГРИ). В България има информационни офиси в Смолян, Враца, Козлодуй, Перник и Видин.


Заповядайте на тази отворена дискусия относно България в Европейския съюз!

Контакт: mariya.gabriel-officе@europarl.europa.eu

76 allée de la Robertsau, Strasbourg (в сградата на Европейската парламентарна асоциация)