Emil Radev
Емил Радев - ГЕРБ/ЕНП

С голямо мнозинство Европейският парламент прие на своето пленарно заседание в Страсбург доклад относно Трансграничните сливания и разделяния , по който докладчик от страна на Европейската народна партия е българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Емил Радев.

„С този доклад се подчертава значението на трансграничната мобилност за европейските предприятия и се призовава за нова съвременна законодателна рамка в областта на трансграничните сливания и разделяния на дружества“, заяви Емил Радев.

В момента законодателството на Европейския съюз предвижда специална правна рамка само за определени видове трансгранични сливания, но не и за трансграничните разделяния, а трансграничното прехвърляне на седалищата е изрично регламентирано само за европейските дружества и европейските кооперативни дружества.

 

Според Емил Радев бъдещото преразглеждане на законодателството в областта на дружественото право, не трябва да се ограничава до презграничните сливания, но трябва да включва и разделянията, и прехвърлянията на седалищата на дружествата.

В доклада се призовава, също така, за прекратяване на порочните практики от страна на предприятията, които преместват седалището си, с единствена цел правни, данъчни или социални злоупотреби.

„Европейската комисия трябва да предложи насоки за по-нататъшно законодателство в областта на мобилността на компаниите. Така ще подкрепим европейския бизнес“, призова Емил Радев.

Предишна статияЕва Майдел ГЕРБ/ЕНП: Трябва да създадем равни условия за финансовите услуги в ЕС
Следваща статияКампанията на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел „Научи ме да умея“ пристигна в Ивайловград