Emil Radev
С голямо мнозинство Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент одобри становището на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев относно създаването на цифрово евро.

Вотът е важна стъпка напред за реформа в системата на плащанията в ЕС.

„За въвеждането на цифрова евровалута Европейската централна банка се нуждае от ясни регулаторни рамки, които да очертаят пътя пред реализацията на тази новаторска инициатива. Радвам се, че работата ми по досието получи подкрепата на колегите от комисията, защото така потвърждаваме непоколебимият ни ангажимент към сигурността и защитата на личните данни“, коментира след гласуването Емил Радев.

Той акцентира върху необходимостта да се осигурят равнопоставен достъп и условия за ползване на цифровото евро от всички граждани на държавите в еврозоната, като припомни, че предвижданите промени не целят да сложат край на познатите ни банкноти и монети.

„Парите в брой ще останат законно платежно средство“, увери българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП.

С вота си комисията LIBE на практика надгражда законодателното предложение на Европейската комисия, като подобрява значително изискванията по отношение на правните, техническите и оперативните аспекти, необходими за създаването на една универсално достъпна и широко приложима цифрова валута. Одобрените правила установяват ясни протоколи относно правния статут на цифровото евро като законно платежно средство, неговото разпространение и насоки за употребата и ефективната му интеграция в европейската финансова екосистема.

ℹ️ При 48 „за“, 6 „против“ и 7 „въздържали се“ с гласуването днес широка подкрепа за тази позиция изразиха евродепутати от основните парламентарни групи, в това число ЕНП, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, Зелените и Обнови Европа. Становището на комисията LIBE ще бъде изпратено на ресорната комисия по икономически и парични въпроси, която трябва да приеме основния доклад на Европарламента по темата. Очаква се гласуването в пленарната зала да се състои през април.