Asim Ademov and Andrey Kovatchev
Българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов и Андрей Ковачев, организират дискусия на тема: „Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“ #EU2018BG

България и Пловдив участват в Европейската година на културното наследство, за каквато е определена 2018-а. Това е единствената досега тематична година, организирана от Комисията под ръководството на Жан-Клод Юнкер.
Тя ще протече под мотото “ Културното наследство за една по-надеждна Европа“ и ще включва хиляди събития на европейско, национално, регионално и локално ниво.

Евродепутатът Асим Адемов от ГЕРБ/ ЕНП ни запознава в интервю с инициативите в България по повод Европейската година на културното наследство.

 

Радио Пловдив: Кога се роди идеята за инициативата „Толерантност“ свързана с Европейска година на културното наследство ?

Асим Адемов: Идеята се роди по време на ротационното председателството на Република България на Съвета на ЕС, като основен приоритет за присъединяването на западните Балкани към ЕС, но ние още от миналата година работим с моя екип по темата за толерантността.

Идеята цели да представи културното многообразие на Балканите, чрез форум или съвместна работа на неправителствените организации, с участието на любителски състави от различни религиозни и културни общности от Република България и Балканите.

Бих искал да допълня, че културното наследство съществува в множество различни форми: материално наследство, нематериално наследство, цифрово наследство и природно наследство, нашия форум попада в нематериалното културно наследство, което дифинира обичаи, форми на представяне и изразяване, знания и умения – както и свързаните с тях инструменти, предмети и културни пространства – които хората ценят. То включва езика и устните традиции, сценичните изкуства, социалните обичаи и традиционните занаяти.

Радио Пловдив: Как и къде ще се реализират събитията, като може да разкажем кратко и за програма“Творческа Европа“?

Асим Адемов: Първото събитие предстои да се осъществи през месец май тази година в София  на тема: „Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“. Форумът ще го организираме заедно с моя колега Андрей Ковачев и ще има за цел да предостави платформа за диалог между представителите на държавите от Западните Балкани. Идеята на форума е да подпомогне реализирането на ключовия приоритет на българското председателство – европейската интеграция на Западните Балкани, събирайки на едно място представители на заинтересованите страни в сферата на религиозната и етническата толерантност.

А целта на програмата „Творческа Европа“ е  популяризирането на европейското културно наследство, както и засилването на конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството, като програмата е отворена също и за действия за двустранно или многостранно  сътрудничество с трети държави.

Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013).

Радио Пловдив: Да ни разкажете за форума „Толерантността в Западните Балкани: ключ към Европа“, който ще правите през 2018-та година по ваш замисъл?

Форумът ще се проведе на 10 май и ще бъде насочен към подпомагане на процеса на установяване на добросъседски отношения и взаимно уважение, които са основни принципи в един европейски по своята същност свят.

Всичко това в контекста на европейските ценности намира пълна подкрепа и прави възможно съществуването на взаимно съжителство, превръщайки добросъседството и разбирателството, познанието за другия и взаимното уважение, не само като част от миналото, но и неразривна вътрешно присъща характеристика на европейския ни общ дом.

Целта е да се градят мостове между всички култури на Балканите.

Радио Пловдив: Културното наследство като знак за една по-устойчива Европа, продължение на година и очаквани измерения?

Смятам, че глобалният културен пейзаж претърпя бързи промени през последните няколко десетилетия. Търсенето на обмен и на междукултурно сътрудничество нарасна със същото темпо като цифровата революция. В свят изправен пред много предизвикателства и конфликти, културата разполага с огромен потенциал за преодоляване на разделенията, укрепване на уязвимите общества и подобряване на международните отношения.

По света Европа се възприема като богат на културно наследство и на динамични творчески сили континент. Затова културата трябва да бъде неразделна част от външната дейност на Европейския съюз.

Радио Пловдив: Пловдив Европейска столица на културата през 2019, вашите препоръки за още по-силен старт на домакинството ни?

Убеден съм, че община Пловдив, начело с кмета Тотев и неговия екип ще създадат условия за благоприятна среда за културните и творческите индустрии, така че тяхното развитие да продължи създавайки растеж и заетост. Би могло да бъде засилено опазването и популяризирането на културното наследство, стимулирането на междукултурния диалог и укрепването на мира, да бъдат подкрепени производството на културни продукти и туризмът като движещи фактори за развитие и икономически растеж, а образовонието, научните изследвания и науката да се използват като средства за диалог и обмен. Тези действия трябва да допренесат за превръщането както на Пловдив, Република България и на целия Европейски съюз в по-добър международен партньор и по силен фактор за устойчив растеж, мир и взаимно разбирателство.

Пловдивското участие е със събитието – конференция „Културното наследство за една по-надеждна Европа”, която ще се проведе в града на тепетата на 26 и 27 март 2018 г., организирана съвместно с Европейската комисия, като част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.