Andrey Novakov
Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Страните-членки на Европейския съюз са поели ангажимент за постигане на въглеродна неутралност до втората половина на 21-ви век. Тези изисквания за разписани в т. нар. Зелен пакт, водеща инициатива за превръщане на Европа в климатично неутрален континент до 2050 г. Постигането на нулев баланс на въглеродни емисии не означава пълно лишаване от тях, а трябва да бъде открит вариант, който да компенсира тяхното нарастване.

В момента съществуват различни възможности за европейски инвестиции в проекти за улавяне и съхранение на въглероден диoĸcид.

Andrey Novakov

„Първо трябва да кажем, че това не е панацея, не можем да кажем, че решава абсолютно всички проблеми, които имаме с отделянето на вредни емисии при производството на електроенергия. Но е възможност, която трябва да се проучи много добре, защото по всичко личи, че тя ще се превърне в работещо решение, с което нашите централи, а и централите, използващи въглища като гориво, ще продължат да функционират по-дълго“, каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

По думите му, възможността европейските фондове да финансират подобни проекти, е още една причина тази технология за улавяне и съхранение на въглероден диoĸcид да бъде допълнително проучена и да се използва.

Финансирането е по линия на Европейската инвестиционна банка, а също и на Иновационния фонд на Европейския съюз. Иновационният фонд на Европейския съюз, например, финансира мащабни инсталации за инвестиции над 7,5 млн. евpo за улавяне, съхранение и използване на въглероден диoĸcид. Планът действа за периода 2020-2030 г. и разполага с бюджет от 10 млpд. евpo. Първото набиране на проектни предложения беше в края на миналата година – през октомври 2020 г., като бяха подадени над 300 проекта.


ℹ Какви са възможностите за европейски инвестиции в проекти за улавяне на използване на въглероден диоксид и дали България се възползва от тях, чуйте в аудио файла  коментара на българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. ⬇