Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

ЕС трябва да развива устойчивото корпоративно управление чрез стимули, а не чрез рестрикции. Не бива да допускаме въвеждането на допълнителни мерки, които ще се превърнат в нежелано бреме за компаниите, особено в условията на предизвиканата от COVID-19 криза.

Тази позиция изрази пред колегите си от правната комисия в ЕП евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. Той взе участие в провелата се дискусия по доклада относно подкрепата за устойчивото корпоративно управление.  

Според българския евродепутат натоварването на предприятията с непропорционална и неоправдана административна тежест би повлияло негативно върху тяхната конкурентоспособност. В този контекст Радев коментира предвижданото задължение компаниите да се ангажират с абсолютно всички заинтересовани страни при определяне на своята стратегия за устойчиво управление.

Emil Radev„Колкото по-широко се тълкува концепцията за консултиране със заинтересованите страни, толкова по-нереалистично звучи и дори буквално вреди на европейския бизнес”, отбеляза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП и предложи да се разгледа възможността как вече съществуващите съвети или независими експерти да помогнат за постигането на устойчивите цели.  

Представяйки позицията на ЕНП по доклада, той припомни, че ЕС не може да налага на компаниите правила, които са от компетенциите на държавите-членки.

„С изискване за оповестяването на въпроси, които често са предмет на търговска тайна, може сериозно да се навреди на конкурентоспособността на компаниите”, посочи още Емил Радев.

По думите му ЕНП не приема общото включване на малките и средни предприятия в обхвата на директивата за докладване на нефинансова информация.

„По отношение на задължителния одит на нефинансовите отчети трябва да се прави разграничение за кои точно предприятия става въпрос”, допълни евродепутатът. Той апелира колегите му да търсят балансирани решения за насърчаване на устойчивостта в корпоративното управление.  

Евродепутатите разгледаха предложенията за изменения в доклада, настоявайки стратегиите за устойчиво управление на компаниите в ЕС да включват дългосрочни цели по отношение на зачитането на човешките права, опазването на околната среда и грижата за служителите.