Asim Ademov
Асим Адемов ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Бъдещето на общата селскостопанска политика, преходния период, реформата след 2022 година и това, че земеделските производители трябва да са в центъра на планираните промени е сред основните задачи на Европейския парламент в момента. Целта е да се осигури непрекъснатост на потока от средства за земеделските страни.

Необходимо е средствата да са разпределени по-справедливо, програмите за земеделските стопани да са по-достъпни, а бъдещето на селското стопанство да бъде устойчиво.

Българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Асим Адемов, заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) е на мнение, че фермерите са първото и най-важното звено от веригата за доставки на храни и са гарант за продоволствената сигурност.

Asim Ademov„Винаги сме отстоявали и ще продължим да отстояваме интересите на земеделските производители“, заяви Адемов, допълвайки, че фермерите са първото и най-важното звено от веригата за доставки на храни и са гарант за продоволствената сигурност.

Той засегна темата за понятието „активен фермер“ и как да се гарантира, че директните плащания ще достигат до реалните земеделски стопани.

По думите му чрез новата дефиниция, гласувана в ЕП, „целта е да се сложи край на порочни бизнес модели, чрез които европейски субсидии отиват в джоба на лица и свързани с тях фирми, които нямат нищо общо със земеделието“.


ℹ Чуйте в аудио файла, какво още каза по темата, българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП ⬇