Andrey Kovatchev, Andrey Novakov
По инициатива на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев и Андрей Новаков в края на 2017г. стартира инициатива за създаване на Асоциация на градовете м/у България и Македония

В края на миналата година по инициатива на българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев и Андрей Новаков, заедно с  кмета на Кюстендил  Петър Паунов стартира инициатива за създаване на такава асоциация. Инициаторите на срещата са кметовете на Куманово и Кюстендил.

Около 30-ина кметове от общините от граничните региони от Македония и България на днешната среща в Куманово се договориха да създадат асоциация на градовете, през които ще кандидатстват за съвместни проекти, използвайки средства от ЕС.

На подготвителната среща беше постигнато съгласие учредителното събрание на Асоциацията да се проведе в Кюстендил.

На днешната среща в Куманово, присъства и заместник посланика на България в Македония, Даниела Бодинова, която каза, че това, което е договорено между двете правителства трябва да се прилага на местно ниво между общините, позовавайки се на подписания договор за добросъседство и подчерта, че България с всички сили ще помогне на Македония, включително и на това, че българските общини ще помогнат на македонските граждани.

Заместник-министърът на местното самоуправление Деян Павлески подчерта, че двете министерства имат отлично сътрудничество. Той припомни, че вече има съвместни проекти и че е създадена комуникация между общините, администрациите и гражданския сектор.

Той заяви, че Програмата за трансгранично сътрудничество между Македония и България е била най-успешна с прилагането ѝ на над 95%.

„Министерството на местното самоуправление приветства сътрудничеството между общините от двете страни съгласно националните законодателства, и със сигурност в интерес на гражданите, които живеят в този граничен регион. Съгласно принципите на ЕС за добросъседство и териториално сътрудничество, естествено е сътрудничеството да се развива, с цел общините от трансграничните региони,  да могат максимално да се възползват от средствата от предприсъединителните фондове на съюза и да подобрят качеството на живот на гражданите на двете страни на границата. Граница, която няма да представлява линията на разделение, но ще се превърне в точка за комуникация и сътрудничество между гражданите на двете съседни държави.“, каза заместник-министър Павлески.

Павлески също каза, че допълнително сътрудничеството се задълбочава благодарение на  договора за добросъседство.

Също така по пътя към евроинтеграцията, страните ще поддържат контакти, ще споделят опит и знания на държавно, местно и гражданско ниво.

Кметът на Куманово Максим Димитриевски смята, че Асоциацията ще подобри живота на гражданите от регионите.

„Смятаме, че ние от общините от Македония ще използваме опита на колегите си от България, че ще се сближат не само администрациите, но и институциите, които заедно ще кандидатстват за европейски средства. Следвайки духа и взаимното разбиране на нашите правителства, смятам, че е повече от необходимо да се формира такава асоциация, която ще даде своя принос за подобряване на живота на гражданите.“, каза Димитриевски.

Кметът на община Кюстендил Петър Паунов каза, че съвместно чрез Асоциацията ще могат да кандидатстват институции от образованието, културата и др., за да представят своите идеи и проекти. Той каза, че вече са подготвили проект с Куманово.