Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

В настоящата пандемична обстановка сме свидетели на огромна нужда от ускоряване на цифровизацията на правосъдните системи. Така ще подобрим не само достъпа на гражданите до правосъдие, но и трансграничното сътрудничество между съдилищата на държавите-членки, ще повишим и утвърдим доверието между тях. Това коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев на заседание на правната комисия на Европейския парламент.

Позицията му относно новите инициативи за модернизиране на правосъдните системи на ЕС беше изразена пред еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндерс.

Emil Radev„Цифровизацията ще осигури устойчивост на правосъдните системи по време на кризи като тази, която изживяваме в момента. Като форма на онлайн обмен на данни за целите на електронното правосъдие предлаганият от Европейската комисия e-CODEX е ключов технологичен инструмент за дигитализиране на комуникацията при трансгранични съдебни производства”, отбеляза Радев при размяната на мнения с еврокомисаря.

Българският евродепутат, който беше докладчик по приетите от ЕП разпоредби за трансграничното сътрудничество на съдилищата в областта на събирането на доказателства при граждански и търговски дела, категорично подкрепи новия пакет от законодателни инициативи, включващ мерки за цифровизиране на правосъдието и европейска стратегия за съдебно обучение.

Емил Радев отчете, че e-CODEX ще позволи на компетентните съдебни органи, юристите и гражданите да изпращат и получават документи, правни форми, доказателства или друга информация бързо и по сигурен начин. Евродепутатът обаче постави въпроси относно конкретния обхват на системата и предвидената финансова подкрепа за внедряването й в държавите-членки. В отговор комисар Рейндерс обясни, че за необходимите инвестиции всяка от страните в ЕС ще може да ползва средства чрез европейската програма „Правосъдие”, програма „Цифрова Европа” и други еврофондове, включително и кохезионните.

Комисарят увери, че при разработването на системата се взимат под внимание потребностите на всички групи от обществото – хора с увреждания, различни възрасти и пр., така че не само специалисти с цифрови умения да имат достъп до електронното правосъдие. По повод изказаните от евродепутатите притеснения относно защитата на личните данни Дидие Рейндерс изтъкна, че не се налага действащата в тази област директива да се променя, а просто трябва да се прилага ефективно. „Цифровизацията е важна, но трябва да запазим и другите форми на правосъдие”, изтъкна още еврокомисарят, като допълни, че изкуственият интелект ще улесни функционирането на съдебните системи, но всяко съдебно решение трябва да се взима от съдия от плът и кръв. В заключение комисар Рейндерс подчерта, че независимостта на съда остава сред ключовите приоритети в цялостната политика на ЕС по отношение на правораздаването.