Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП за Евранет Плюс - БНР

Пандемията от Ковид-19 показа нуждата от цифровизация на правосъдните системи в ЕС. Така тя става по-ефективна, подобрява обмена на информация, а самият съдебен процес става по-бърз, с висока степен на прозрачност и отчетност.

Така коментира българският евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев новите инициативи на Европейската комисия за цифровизация на правни спорове и трансгранично съдебно сътрудничество между държавите-членки:

Emil Radev
Емил Радев ГЕРБ/ЕНП

„Трансграничната комуникация се затрудни, а това доведе до забавяне на редица дела. Трябваше бързо да действаме, защото много от правните спорове между граждани и предприятия имат трансграничен характер. Освен това съдилищата на различните държави-членки трябва да си сътрудничат и да си помагат взаимно в наказателното преследване на престъпления. Така цифровизацията се превръща във важен елемент на правосъдните системи. Това позволява на потребителите независимо дали са съдебни органи, юристи или граждани да изпращат и получават документи, правни форми, доказателства или друга информация по бърз и сигурен начин, като се пестят и средства. В началото на декември ЕК прие още няколко инициативи, където фокусът е върху решаването на два основни проблема – липсата на ефективност при трансгранично съдебно сътрудничество и пречките пред достъпа до правосъдие по търговски, граждански и наказателни дела. С новия регламент се дава възможност страните да комуникират по електронен път или да започнат производство срещу друга държава. Предвижда се използването на видеоконферентна връзка при устни изслушвания. Друг акцент е сътрудничеството в борбата с трансграничните престъпления, които не спират на границата, затова и правосъдието не трябва да спира там.“

Цифровизацията в европейската съдебна система е важна, защото все още казусите не се решават в пълнота в международното сътрудничество, за разлика от това на местно ниво, където законите работят ефективно. Това посочи председателят на бургаския районен съд Евгени Узунов:

„Имаме три канала за комуникация, те са според съответната материя – по наказателна, гражданска или административна.  В Европа се осъществява с помощта на български съдии, които се свързват с колегите си от другата страна, чрез единна платформа. Процесите са бързи. Тази дигитализация, нека да обясним на хората, че не става с натискане на едно копче, да включим и да изключим. Знаем у нас какви проблеми имаше с търговския регистър, трябва да сме много предпазливи когато внедряваме такъв продукт и се искат изпитания, защото могат да възникнат всякакви проблеми. Може да има срив във връзката по интернет, може да се случи нещо с удостоверяването на самоличност на документи по фирмени дела, изгубване на информация.  Това са процеси, които подлежат на проверка и едва тогава можем да сме сигурни  в използването на дигиталната система в съдебния процес в ЕС“, допълни Узунов.


ℹ Чуйте повече по темата в звуковия файл ⬇