Emil Radev - AMLA
Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП (LIBE) и докладчик по регламента за AMLA от страна на Европейския парламент.

Със 102 гласа „за”, 11 „против” и 2 „въздържал се” членовете на комисиите по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по икономически и парични въпроси в Европейския парламент дадоха зелена светлина за създаването на нов Орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма (AMLA).

С вота си евродепутатите одобриха и започването на междуинституционални преговори, за които се очаква потвърждение на пленарна сесия през април.

Гласуваният законодателен акт е част от амбициозен пакет от правни норми, който получи категоричната подкрепа на ресорните комисии. Освен създаването на AMLA, той включва още регламент с разпоредби за извършване на надлежна проверка на клиенти, за прозрачност на действителните собственици и за използване на анонимни инструменти, в това число криптоактиви и платформи за групово финансиране, както и директива за борба с изпирането на пари, която се отнася до надзора и звената за финансово разузнаване и достъпа на компетентните органи до необходимата и надеждна информация.

„Решенията на проведеното съвместно заседание са историческа стъпка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма”, коментира българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев – докладчик по регламента за AMLA от страна на Европейския парламент.

Emil Radev and Eva-Maria Poptcheva - AMLAТой работи по досието заедно с испанския си колега Ева Мария Попчева (Renew Europe), която също има български произход.

„Постигнатият балансиран компромисен текст за AMLA е плод на трудни преговори и подадени над 1000 изменения. Целта е агенцията да засили европейския подход в надзора и да задълбочи сътрудничеството с националните надзорни органи във време, когато глобалните предизвикателства ни задължават да укрепим правния и институционален арсенал на ЕС в борбата с изпирането на пари”, изтъкна Емил Радев.

По думите му новият орган ще има важна превантивна роля – да следи в зародиш за възникването на проблеми във финансовата система, свързани с изпирането на пари.

Emil Radev and Asim Ademov - AMLA„AMLA сериозно ще промени „правилата на играта” в борбата с изпирането на пари и ще се превърне в център на новата европейска система за надзор. От една страна, агенцията ще извършва пряк надзор върху избрани субекти, каквито първоначално ще бъдат над 40 високорискови доставчици на криптовалута и компании във финансовия сектор, опериращи в поне две държави членки. От друга страна, AMLA ще осигури така необходимата координация между различните национални надзорни органи и звената за финансово разузнаване”, обясни Емил Радев.

Според него липсата на такава координация досега бе пречка за обмена на информация между специализираните структури.

„Новият орган ще си партнира и с Европейските надзорни органи и с Европол и Евроюст”, допълни докладчикът по досието.

Той уточни още, че AMLA, ще насърчава поддържането на високи стандарти и ще подпомага националните власти, включително и при прилагането на санкции, които могат да достигнат между 500 000 и 2 млн. евро или 0,5–1% от годишния оборот, а при съществени нарушения – дори до 10% от общия годишен оборот на задълженото лице за предходната стопанска година.

Агенцията ще изпълнява функции на основна контактна точка за споделяне на информация за посочени лица, техните активи и контролирани компании. Така според евродепутатите ще се затворят вратичките, които създават препятствия пред налагането на финансови санкции, свързани с руската военна агресия срещу Украйна.

Противоречиви остават нагласите в ЕП относно правомощията на агенцията за изготвянето на списъци на високорискови страни извън ЕС и гарантирането на по-силен надзор в нефинансовия сектор. Като успех, постигнат при преговорите, Емил Радев изтъкна ограничаването на ролята на AMLA при уреждането на разногласия между националните органи за финансов надзор.

„Агенцията ще може да се намесва само ако някой от тях поиска изрично това”, посочи българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП.

След решение на съда на ЕС от миналата година Европейският парламент ще има за първи път в своята история правомощия наравно със Съвета да избере къде да бъде седалището на бъдещата агенция.

„По силата на правомощията, които имаме като преговарящ екип, вече приехме проект на процедура, както и критерии, които да се прилагат при селекцията на кандидатите. Нашите собствени открити изслушвания в ЕП ще бъдат проведени пред двете ресорни комисии, а окончателното решение ще се вземе заедно със Съвета в рамките на триалога”, заяви Емил Радев, като изрази увереност, че AMLA ще гарантира повече финансова сигурност в трансграничната среда, в която рисковете непрекъснато растат.