Начало Евродепутати Андрей Ковачев

Андрей Ковачев


БИОГРАФИЯ

Andrey Kovatchev Дата и място на раждане13.12.1967, София
Образование
Висше Доктор на природните науки (Drrernat.)
Университет на Саарланд/Германия
Езици и степен на владеене
Английски, Немски – перфектно писмено и говоримо

Френски, Руски – много добре говоримо и добре – писмено

Испански – добре говоримо

Компютърна грамотност отлична
Последна месторабота
2014 – до момента Член на Председателството на Европейския Парламент(Квестор), член на Комисия по външни работи и Подкомисия по правата на човека и член на Делегация за връзки със Съединените американски щати. Заместник-член на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Заместник-член на Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

2009 – 2014 Член на Европейския Парламент, ръководител на Българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ), член на Комисията по външни работи и на подкомисията по сигурност и отбрана, заместник-член на Комисията по регионално развитие,член на Делегацията за връзки със САЩ и заместник-член на Делегацията за връзки със страните от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).

Председател на Съюза на европейските федералисти в България и заместник-председател на UEF от март 2010.
В началото на 2012 г. Андрей Ковачев е избран за заместник-председател на Комисията по външни работи на Европейския парламент.

Трудов стаж              2004 – 2009 Eлсевир B.V./Амстердам Длъжност: Регионален Директор – Централна, Източна Европа и ОНД
Предмет на дейност: издателска и търговска дейност
2007 – 2009 ПП ГЕРБ
Зам. Ръководител на експертната комисия по Външна политика и Европейски въпроси към ПП ГЕРБ/Зам. Международен секретар на ПП ГЕРБ
1998 Eвропейски Парламент/Брюксел
сътрудник към евродепутатски офис
1999 – 2002 Алфа Лавал Агри/Тетра Пак
Търговски Директор, България
предмет на дейност – търговия с техника
2002 – 2004 Джон Дир Интернационал/Швейцария
Териториален Директор- ОНД
предмет на дейност – търговия със селскостопанска техника

Видео - Андрей Ковачев

Андрей Ковачев в Facebook

Андрей Ковачев в Twitter


Предстоящи събития - Андрей Ковачев

Новини и събития - Андрей Ковачев

Европейски информационни центрове на д-р Андрей Ковачев в страната:

Офис гр. София

Кристиян Дончев
Тел.: +359 (0) 2 980 42 02
GSM: 0887 241 746
Е-mail: sofia@andrey-kovatchev.eu

Офис гр. Пловдив

Калоян Сухоруков
GSM: 0897 490 139
Е-mail: plovdiv@andrey-kovatchev.eu

Офис гр. Плевен

Пламена Иванова
Тел.: +359 (64) 80 77 77 
Е-mail: pleven@andrey-kovatchev.eu

Офис гр. Търговище

Весела Димова
GSM: 0887 040 063
Е-mail: targovishte@andrey-kovatchev.eu 

Офис гр. Кюстендил

Гергана Светославова
GSM: 0896 404 523
Е-mail: kyustendil@andrey-kovatchev.eu

Офис Европейски парламент

European Parliament Brussel:
ASP 13 E 130
Rue Wiertz 60
Brussels-1047
Belgium
Tel: 0032 2 28 45662
Fax: 0032 2 28 49662
e-mail: andrey.kovatchev@ep.europa.eu

European Parliament Strasbourg:
LOW T12021
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024, F-67070 Strasbourg Cedex
France
Tel: 033 3 881 75662
Tel: 0033 3 881 79662
e-mail: andrey.kovatchev@ep.europa.eu

Информационни бюлетини - Отчети

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДЕКЕМВРИ 2016

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НОЕМВРИ 2016

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОКТОМВРИ 2016

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - СЕПТЕМВРИ 2016

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЮНИ/ЮЛИ 2016

„Знание за миналото – памет за бъдещето“ - Андрей Ковачев ГЕРБ/ЕНП

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2013-2014

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2012-2013

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2011-2012

Изстраданата европейска мечта на България

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2010-2011

АКЦЕНТИ ОТ РАБОТАТА НА Д-Р АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2009-2010