Начало Евродепутати Ева Майдел (Паунова)

Ева Майдел (Паунова)


Биография

 

Eva PaunovaМеждународната политика винаги е била моя страст. Засиленият ми интерес първоначално бе повлиян от разказите на моя дядо Георги за края на Втората световна война и избора на стратегия на участващите във войната държави. Всеки път, когато изкачвахме с него някой хълм или връх в Рила, той провокираше моята фантазия, като ме караше да отговарям на въпроси като „Накъде би поела България, ако не беше се съюзила с…“.

Образование

Интересът към историята и политиката ме мотивираха да бъда сред първите участници в Европейския младежки парламент още по време на основното ми образование. Следвах международни отношения и бизнесадминистрация и ги завърших в Американския университет „Джон Кабот“ в Рим, а впоследствие направих и специализация в университета „Харвард“ в САЩ. По време на обучението си участвах активно в извънучебни дейности. Бях президент на студентското правителство в университета в Рим, както и един от първите представители на България в „Модел Обединени нации” – най-разпространената студентска академична международна проява в света.

Бизнесът и междуправителственият сектор

По време на летните ваканции в университета използвах времето да придобия професионален опит наблюдавайки процесите и тактиките в икономиката – като стажант анализатор в Уни Кредит Булбанк – и в дипломацията – като помощник в Посолството на Великобритания в София. След завършването на висшето ми образование работих и в отдела за глобално наблюдение и оценка на проектите в Международната правна организация International Development Law Organization (IDLO) в Рим и Сидни. Работата в IDLO ме научи на аналитичност и търпение, тъй като често желаният прогрес изисква много усилия, а добрите резултати идват бавно и често се срещат трудности по пътя.

Ева Майдел (Паунова) в Facebook

Ева Майдел (Паунова) в Twitter


В Европейския парламент

В Европейския парламент работя от близо пет години. Започнах като съветник на евродепутата Илиана Иванова от ГЕРБ/ЕНП. Основно работата ми се фокусираше върху теми, свързани с борбата с финансовата и икономическата криза, с бюджетния контрол на европейски средства, с вътрешния пазар и защитата на потребителите, както и с отношенията между ЕС и Китай. Активното участие в различните комисии ми позволи да участвам в ключови дискусии и преговори, в изготвянето на доклади и  предложения за законодателни промени с реално и осезаемо значение за Европа, но и в частност за България.

Работихме за… 

По-добри схеми за гарантиране на депозити, като част от дейността ни в Комисията по икономически и парични въпроси. Този въпрос е пряко свързан със спестяванията на европейските граждани, както и със стабилността на целия финансов сектор на ЕС. Спомогнахме за създаването на балансиран текст, който да осигурява отлична защита на потребителите и същевременно да предотврати прекомерни рискове за банките. Така след повече от три годни успяхме да постигнем съгласие по тези важни, но деликатни теми.

Регулиране на ипотечните кредити в ЕС чрез директива, чиято цел е да осигури единен конкурентен пазар, благоприятен за потребителите, кредиторите и кредитните посредници.

Защита на финансовите интереси на ЕС чрез програмата „Херкюл“. С парите по тази програма се финансират мерки като тези за борбата с контрабандата на цигари, за закупуване на скенери за граничните контролно-пропускателни пунктове, за обучения на митнически служители и др.

Изграждане на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) – доклад, по който Илиана Иванова беше докладчик в сянка. Този доклад беше ключов за страната ни, тъй като от десет транспортни коридора в Европа, пет преминават през България. Проходът Шипка е част от коридор № 9, и правителството на ГЕРБ твърдо подкрепя неговото изграждане.

Работата по TEN-T ни даде възможност за пореден път да допринесем с реални предложения, като например да бъде обърнато специално внимание на липсващите звена в мрежата, на отдалечените и труднодостъпните райони и на развитието на връзките между различните видове транспорт. Също така поискахме и създаването на обща платформа, чрез която да се уеднаквят системите в ЕС за закупуване, издаване и фактуриране на билети – едно огромно улеснение за потребителите в Европа, което се надявам да осъществим в следващия парламент.

По-добро качество на детските храни чрез дейностите ни в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Внесохме важни поправки по регламентите относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели.

От януари 2013 досега

Установяването на връзката между ЕС и всеки гражданин на Съюза е основен мой приоритет особено от началото на 2013-та година, когато заех позицията на координатор на делегацията на ЕНП/ГЕРБ и старши политически съветник. Тогава към задълженията ми бяха добавени и важни стратегически дейности – организация на партийни инициативи, поддържане и развитие на контакти със сестринските партии на ЕНП и европейските политически лидери и координация между национални и европейски приоритети. Работих за създаването на връзки между граждани и политици, както и между представители на страната ни и на най-важните европейски органи.

Европа иска ГЕРБ

През изминалите близо пет години в Европейския парламент работих с доказани професионалисти на различни нива по теми, свързани с националните приоритети на България. Близките работни отношения между ПП ГЕРБ и ключови фигури в европейската политика са определящи за позицията на България в Европа.

За да имаме силен глас, имаме нужда от разпознаваеми лица, от личности, които отстояват своята позиция, и чиито глас се чува в европейските институции. Отборът на ГЕРБ е точно такъв – това е отборът на професионалистите.

Актуалният въпрос за мен вече не е „Кой“. Ако моят дядо беше до мен сега, той щеше да попита „Накъде“. Накъде върви моята държава през последната една година и накъде иска да продължи своя път е въпросът, който ни вълнува. Отговорът ще получим на 25-ти май. Аз вярвам, че България ще избере Европа.

Видео - Ева Майдел (Паунова)

Новини и събития - Ева Майдел

Европейски информационни центрове на Ева Майдел (Паунова) в страната:

Офис Стара загора 6000, бул. `` Митрополит Методий Кусев `` 5

Отворен всеки работен ден
от 09:00 до 18:00ч

Тел.: +359 885 023 919 
E-mail:  starazagora@evamaydell.eu
evamaydell.eu/regioni/stara-zagora

Офис Хасково 6300, ул. `` Цар Освободител `` 2

Отворен всеки работен ден
от 09:00 до 18:00ч.

Тел.: +359 898 646 035
E-mail: haskovo@evamaydell.eu
evamaydell.eu/regioni/haskovo/

Офис Велико Търново 5000, бул. `` България `` 1

Отворен всеки работен ден
от 09:00 до 18:00ч.

Тел.: +359 882 630 019
E-mail: velikotarnovo@evamaydell.eu
evamaydell.eu/regioni/veliko-turnovo/

Офис Европейски парламент

European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
14E253
60, rue Wiertz
B-1047 Bruxelles

Тел: +32(0)2 28 37771
Факс: +32(0)2 28 49771
E-mail: eva.paunova@europarl.europa.eu

Информационни бюлетини - Отчети

Ева Майдел (Паунова) - Една година в Европейския парламент 2015-2016 г.

Ева Паунова - Една година в Европейския парламент 2014-2015 г.