Andrey Kovatchev - EPP
Андрей Ковачев – евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, Член на Председателството на Европейския парламент, зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП (ГЕРБ)
На своето пленарно заседание Европейският парламент гласува позицията си за Годишния обзор на растежа, с който се определят общите икономически приоритети на Европейския съюз за 2016 г. С публикуването на този документ през ноември всяка година започва т.нар. „Европейски семестър“,  в рамките на който Европейската комисия дава на страните-членки конкретни насоки за провеждането на структурни реформи.
В позицията на Европейския парламент залегнаха препоръки на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП д-р Андрей Ковачев в сферата на здравеопазването.

„През последните години две неща постоянно присъстват в дневния ред на този парламент – икономически растеж и заетост. Нито една от тези цели не би била постижима, ако нямаме здрави европейски граждани!“, отбеляза в своето изказване Ковачев.

Българският евродепутат призова в рамките на Европейския семестър да се прави оценка на ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване на страните-членки.  С днешния вот Европейският парламент подкрепи позицията на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП, според когото за тази цел Европейската комисия трябва да разработи инструменти за наблюдение на здравните резултати и за измерване на достъпа до висококачествени здравни услуги, за да се намалят неравенствата в тази област.

Като докладчик за становището за Годишния обзор на растежа за 2016 г. на комисията по околна среда и обществено здраве, Ковачев подчерта, че в сферите на зелената икономика и здравеопазването има големи перспективи за растеж, инвестиции и създаване на работни места.

Според него Европейският семестър има ключова роля за насърчаването на необходимите структурни реформи, които могат да отключат този потенциал.